Nabór do klasy sportowej SP10

Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze organizuje w roku szkolnym 2017/2018 klasę IV sportową o profilu: wszechstronny rozwój fizyczny z elementami lekkoatletyki, gimnastyki, z ukierunkowaniem na piłkę koszykową i ręczną dla dzieci z rocznika 2007/ 2008 (obecna klasa III szkoły podstawowej).

Do oddziału sportowego  mogą należeć uczniowie z terenu Jeleniej Góry i okolic, którzy:

  • posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim,
  • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, przeprowadzonych w SP 10 w Jeleniej Górze.

Planujemy kolejną klasę sportową w SP 10. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną i zaangażowaną kadrę pedagogiczno-trenerską w ramach 4 godzin wychowania fizycznego i 6 godzin zajęć sportowych tygodniowo.

Nasza szkoła zapewnia: 

  • wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami sprawdzianów zewnętrznych,
  • szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych,
  • bardzo dobrą bazę sportową,
  • ciekawe treningi i radosną atmosferę,
  • udział w obozach szkoleniowych oraz turniejach w kraju i za granicą przy współpracy z klubem sportowym MKS - MOS Karkonosze Jelenia Góra.

Dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach w klasie sportowej, zostaną objęte opieką szkoleniowo-organizacyjną przez klub: MKS - MOS Karkonosze, KS Sudety, KPR Jelenia Góra.Wybór klasy sportowej w SP 10 to  STRZAŁ w 10 !!!

INFORMACJI NA TEMAT REKRUTACJI UDZIELA: SEKRETARIAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10, JELENIA GÓRA, ul. MORCINKA 31, telefon: 75 76 49 475.  

Grupa:

 

Kalendarz FB