Produkty Sprawiedliwego Handlu używane...

Produkty Sprawiedliwego Handlu używane w przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych,szkołach i organizacjach pozarządowych na terenie miasta Jelenia Góra:

  1. Zespół Szkół Technicznych 'Mechanik"  ul.Obrońców Pokoju 10 ,58-500 Jelenia Góra,
  2. PZG Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących  Oddziału Dolnośląskiego ul.Wiejska 29 ,58-506 Jelenia Góra
  3. Rada Miasta,58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58
  4. Ryszard STANIEC "VIDEO-FOTO"  ul.Ptasia  13/16  ,58-500 Jelenia Góra
  5. Spotkanie noworoczne Prezydenta Miasta z mieszkańcami Jeleniej Góry
  6. Sesja Rady Miejskiej, 58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58
  7. Rada Działalności Pożytku Publicznego
  8. 0gólnopolskie  konsultacje programu PO" Polska Seniora"
  9. Rada Jednostki Pomocniczej Miasta Jelenia Góra "Uzdrowisko Cieplice" -Sesja Organizacyjna

 

Kalendarz FB