Programy profilaktyczne

Miasto Jelenia Góra aktywnie wspiera i realizuje kilka programów zdrowotnych skierowanych do mieszkańców. W 2013 roku miasto przystąpiło do IV edycji konkursu „Zdrowa Gmina”, który powstał z myślą o wspieraniu idei profilaktyki nowotworowej w Polsce.


Jego nadrzędnym zadaniem jest zachęcanie ludzi do zgłaszania się na badania mające na celu wczesne wykrywanie raka piersi, raka szyjki macicy oraz raka jelita grubego. 
Dzięki działaniom edukacyjnym i szkoleniowym, Konkurs uczy Polaków, iż wcześnie wykryta i leczona choroba nowotworowa często pozwala na całkowity powrót pacjenta do zdrowia.
Celem Konkursu jest zwiększenie liczby osób zgłaszających się na mammografię, cytologię i kolonoskopię w ramach badań finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Zadaniem gmin biorących udział w Konkursie będzie przeprowadzenie działań propagujących prewencję chorób nowotworowych, które rozumie się jako: działania informacyjno-edukacyjne i promocję badań profilaktycznych w kierunku zwiększenia frekwencji w ww. badaniach.


Organizatorem Konkursu jest Polska Unia Onkologii.

Grupa:

Program skierowany jest do dziewczynek w wieku 12 lat mieszkających na terenie Miasta Jeleniej Góry oraz przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta.

Program jest skierowany do dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia mieszkających na terenie Miasta Jeleniej Góry oraz przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta.

Adresatem programu są dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 

Kalendarz FB