Przyjdź na warsztaty – poznaj możliwości zgłaszania projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra

Autor: redakcja UMJG

11.10.2022 - 12:30

Przyjdź na warsztaty – poznaj możliwości zgłaszania projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra

W związku z rozpoczęciem II etapu prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra (uchwała nr 520.LIII.2022 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra) zapraszam mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz innych interesariuszy procesu rewitalizacji do udziału w spotkaniach warsztatowo-informacyjnych, w jednym z dwóch wybranych terminów:

 

  • 15 września br., godzina 16:00 - Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60,

  • 16 września br., godzina 12:00 - Muzeum Przyrodnicze.

 

Podczas spotkań zaprezentowane zostaną informacje dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, głównych założeń tego programu oraz istoty procesu rewitalizacji – możliwych zagrożeń i wyzwań. Część warsztatów poświecona zostanie prezentacji formularza służącego do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji, typów zadań możliwych do zgłoszenia oraz sposobów i terminów składania formularzy do Urzędu Miasta Jelenia Góra. Prowadzący spotkanie - doradcy ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner” służyć będą wiedzą, pomocą i wsparciem, w kwestii nurtujących Państwa pytań oraz wypełniania formularzy zgłaszania projektów.

Nabór przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra prowadzony jest w terminie od 12 do 30 września 2022 r.

Sposób zgłoszenia przedsięwzięcia

Wypełnienie formularza i dostarczenie w jednym z wybranych sposobów:

  • za pomocą elektronicznego formularza: https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_jelenia_gora_nabor_projektow

  • osobiście w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58 (Wydział Rozwoju Miasta, II piętro, pokój 209) lub przy ul. Sudeckiej 29 (dodatkowo, mile widziane będzie przesłanie formularza w wersji edytowalnej, na adres e-mail: rewitalizacja@jeleniagora.pl)

  • przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta,
    Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra.

W galerii mapy podobszarów rewitalizacji (podobszar rewitalizacji Śródmieście, Cieplice, Sobieszów),

- formularz zgłoszenia przedsięwzięcia do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra - wydruk w wersji kolorowej

- formularz zgłoszenia przedsięwzięcia do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra - wydruk w wersji czarno-białej

 

Galeria
Image
Image
Image