Dolnośląskie Poszerzamy Perspektywę

Ponad 32,9 mln zł w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mogą otrzymać inwestycje na budowę, przebudowę  jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji. Te inwestycje procentują , bo  obniżamy koszty związane z produkcją energii elektrycznej, cieplnej i wytwarzamy ją w sposób przyjazny dla środowiska. Dolnośląska Instytucja Pośredniczą 15 grudnia br. ogłosiła konkurs na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 - Gospodarka niskoemisyjna.
 
Działanie 3.5  „Wysokosprawna kogeneracja – konkurs horyzontalny”
 
  • Schemat 3.5.A „ Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami”.
  • Schemat 3.5.B „Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych”.
 
 
Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu od godz. 8.00 dnia 16.01.2018 r.  do godz. 15.00 dnia 23.03.2018 r.

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR -  dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl  i przesyła do DIP (Instytucji Ogłaszającej Konkurs) oraz dostarcza wersję papierową wniosku do siedziby DIP.
 
 
 
Informacja o konkursie:
 

 

Kalendarz FB