Głosowanie nad projektami Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego

 
Zapraszamy do zapoznania się z projektami zadań, które zostaną poddane pod głosowanie w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018. Głosowanie rozpoczyna się już w najbliższy poniedziałek tj. 22 stycznia 2018 r. i potrwa do niedzieli 28 stycznia 2018 do północy.Przypominamy, że głosowanie odbywać się będzie tylko i wyłącznie za pomocą platformy elektronicznej, a osobie uprawnionej, w ramach jednorazowego głosowania, przysługuje możliwość wskazania do dwóch zadań zgłoszonych dla dowolnego rejonu Miasta Jelenia Góra.
Prawo udziału w głosowaniu ma osoba fizyczna, zameldowana na pobyt stały lub czasowy w Jeleniej Górze, która w dniu rozpoczęcia głosowania, określonym w Harmonogramie JBO 2018, ukończyła co najmniej 16. rok życia.
 
Więcej informacji www.jbo.jeleniagora.pl

Grupa:

 

Kalendarz FB