Informacja dla przedsiębiorców którzy prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych w 2018

Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Jelenia Góra przypomina, przedsiębiorcom którzy prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku, o obowiązku złożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz wniesieniu opłaty za korzystanie z wydanych zezwoleń. 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, opłatę za korzystanie z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

  1. 37500zł dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  2. 37500zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  3. 77000zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa wyżej, wnoszą opłatę w wysokości:

  1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  2. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  3. 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się w trzech równych ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września. Wpłaty można dokonać w kasach Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej 29 i Placu Ratuszowym 58 lub na konto - nr rachunku 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566.

Więcej informacji na temat wysokości opłat w Przewodniku po Urzędzie - Wydział Obsługi Mieszkańców - Załącznik do Karty usługi OM-1 oraz do pobrania druk oświadczenia o wartości sprzedanych napojów alkoholowych.

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/155/467/wydawanie-zezwolen-na-sprzedaz...

 

 

 

 

Kalendarz FB