Jeleniogórska Karta Dużej Rodziny

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza zainteresowanych mieszkańców do udziału w programie pod nazwą - Jeleniogórska Karta Dużej Rodziny

Karta to projekt społeczny skierowany do rodzin wielodzietnych posiadających troje i więcej dzieci. Wspólnie z instytucjami kultury, placówkami edukacji, spółkami miejskimi oraz podmiotami prywatnymi stworzony został program opierający się na rabatach i zniżkach. 


UWAGA:

 

W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się również  rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Nowy formularz wniosku i załączniki do tego wniosku znajdują się na Oficjalnej Stronie Miasta w zakładce Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

 

Pod koniec grudnia 2018 informacja zostanie zamieszczona również w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Rodzinnej, pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-....

 

Wydział Spraw Społecznych Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Jeleniej Góry informuje, że od dnia 1 września rozpocznie procedurę przedłużania ważności Jeleniogórskich Kart Dużej Rodziny na okres od 1 października 2018 do 30 września 2019 roku. W tym celu należy zgłosić się z wypełnionym wnioskiem oraz wszystkimi kartami, do  pok.003 (parter), Okrzei 10, w godzinach od 8.00 do 14.30.


 

Informacje oraz wnioski dostępne są w punktach:

  • Wydział Spraw Społecznych Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Jelenia Góra, ul. Okrzei 10, pok.003 (parter)
  • Centrum Obsługi Klienta Urzędu Miasta, ul. Ptasia 6a;
  • Miejski OśrodekPomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 7.

 

 

Kalendarz FB