Jeleniogórski Budżet Obywatelski na 2019

Zapraszamy mieszkańców miasta do zgłaszania propozycji projektów w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.  W tym roku można zgłaszać propozycje projektów "miękkich" - nieinwestycyjnych, oraz propozycje projektów "twardych"- inwestycyjnych. Pula środków przeznaczonych na JBO2019 to 1 mln zł.

Zgłaszanie propozycji projektów do JBO 2019 odbywa się dwuetapowo poprzez:

1) wypełnienie wniosku za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej na stronie internetowej miasta tutaj, załączenie wymaganych załączników, a następnie wysłanie kompletu dokumentów do Urzędu za pośrednictwem ww platform (nie później niż do
1 lipca do godz. 24.00)

2) wydrukowanie i podpisanie uprzednio wysłanego wniosku za pośrednictwem ww. platformy wraz z załącznikami (stanowiącymi jego integralną część), dołączenie oryginalnej listy poparcia zawierającej co najmniej 50  podpisów mieszkańców popierających propozycję projektu i złożenie kompletu dokumentów w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, pokój 14 (kancelaria), nie później niż do 4 lipca 2018r. do godziny 15.00. Decyduje data wpływu kompletu dokumentów w wersji papierowej do Urzędu.

Szczegółowe informacje dostępne na www.jbo.jeleniagora.pl

 

Kalendarz FB