Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2000 roku na terenie Miasta Jeleniej Góry i Gmin Powiatu Jeleniogórskiego odbywać się będzie w siedzibie Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze prz ul. Komedy-Trzcińskiego nr 12 w terminie od dnia 01 do 29 marca 2019 roku.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają również mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Jelenia Góra z siedzibą przy ul. Ptasiej 6A - I piętro, pokój nr 106, tel. (075) 75-49-875 bądź
(075) 75-49-872.

 

Kalendarz FB