Nie da się uratować drzew na ulicy Drzymały

Nie uda się – niestety – uratować większości drzew z gatunku robinia akacjowa, rosnących przy ul. Drzymały, na odcinku między skrzyżowaniem z ulicami Świętojańską i Flisaków, a wiaduktem kolejowym.  Próby przycięcia ich i uchronienia tym samym przez zagrożeniem wycinką okazały się nieskuteczne, bowiem analiza dendrologiczna wykazała zły i bardzo zły stan tych drzew wynikający z wypróchnień oraz uszkodzeń mechanicznych. Drzewa w tym stanie zagrażają zarówno pojazdom przemieszczającym się tą ruchliwą obecnie ulicą, jak i mieszkańcom okolicznych posesji. Tylko cztery drzewa z rosnącej tam alei będą – po pielęgnacji i przycięciu – pozostawione, inne – zgodnie z zezwoleniem wydanym przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego – usunięte. Trwają obecnie związane z tym prace, wykonywane przez służby MPGK.

Galeria: 

 

Kalendarz FB