Program "Mieszkanie plus"

Powołany przez Prezydenta Jeleniej Góry zespół do spraw wdrożenia programu „Mieszkanie plus” zebrał się dziś w Ratuszu. Omawiano wstępne prace, służące wdrożeniu tego programu, harmonogramy działań, współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, opcje lokalizacji  obiektów, które mogą być planowane do budów. – Każdy program, który pozwoli zagwarantować mieszkanie rodzinom jeleniogórskim jest przez nas traktowany bardzo poważnie – powiedział Marcin Zawiła, prezydent miasta. – Faktem jest, że sporo spraw legislacyjnych jeszcze nadal nie do końca jasnych, ale będziemy wykorzystywać okres, w jakim porządkowane ma być prawo do przygotowania się do budów, żeby móc przystąpić bez zwłoki do konkretnych działań po wyjaśnieniu wątpliwości organizacyjno-formalnych. 

 

Kalendarz FB