Sprawiedliwy Handel - Projekt FAIR IT UP - Erasmus - list poparcia

Celem projektu FAIR IT UP jest promocja wolontariatu i Sprawiedliwego Handlu wśród młodzieży oraz wartości takich jak zrównoważony rozwój i tolerancja. W przypadku dofinansowania projektu młodzież oraz szkoły, do których uczęszcza  będą miały okazję aby wziąć udział w różnych interesujących aktywnościach jak: szkolenia, warsztaty, obóz wolontariacki, debaty. Ich celem będzie zdobywanie umiejętności do posługiwania się mediami społecznościowymi w kampaniach promujących zrównoważony rozwój i Sprawiedliwy Handel, umiejętności pracy w zespole. Działanie takie wpisuje się w prowadzoną w Państwa szkołę kampanie Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu. Udział w działaniach i wydarzeniach kreowanych w ramach projektu może przysłużyć się do zwiększenia zaangażowania młodzieży w kampanię. 

 

Kalendarz FB