Wiedza prowadzi do zmian

Współpraca pomiędzy Grupą Koordynującą Kampanię  " Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu " i środowiskiem akademickim w promocji zagadnień rozwojowych ma na celu stworzenie możliwości  studentom Uniwersytetu EKONOMICZNEGO  we Wrocławiu- Wydział Ekonomii ,Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze  zwiększenie dostępności do wiedzy o globalnych zależnościach i potrzebach krajów rozwijających się ,zrozumienia przyczyn ubóstwa i nierówności we współczesnym  świecie.

Książki dostępne są w bibliotece uniwersyteckiej od 23 lutego  2017 r  dzięki uprzejmości i wsparciu Kampanii MPdSH przez Pana Marka Obrębalskiego.

 

Kalendarz FB