Wielkie sprzątanie Borowego Jaru 27-28 kwietnia

W ramach Światowego Dnia Ziemi w dniach 27 i 28 kwietnia 2018 roku, na terenie Borowego Jaru tj. od stóp Wzgórza Krzywoustego w Jeleniej Górze do Jeziora Modrego w Siedlęcinie, odbędzie się akcja porządkowania ścieżek spacerowych i brzegów rzeki Bóbr. W dwóch punktach, będą wydawane ochotnikom worki i rękawice. Zapraszamy do udziału ochotników - przyda się każda para rąk do pomocy.

Termin: 27-28 kwietnia 2018 r. w godzinach 10:00-14:00. Po uprzątnięciu terenu w drugi dzień, działania mogą zakończyć się wcześniej.

Punkty wydawania worków i rękawic:

 1.  Jelenia Góra: Al. Bolesława Krzywoustego (skrzyżowanie dróg pod Grzybkiem),
 2. Siedlęcin: okolice Gościńca Perła Zachodu.

Teren: Borowy Jar to cenny i malowniczy obszar, leżący na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Jar rozciąga się od stóp Wzgórza Krzywoustego w Jeleniej Górze do Jeziora Modrego w Siedlęcinie. Na terenie Borowego Jaru, wzdłuż rzeki Bóbr znajdują się ścieżki pieszo-rowerowe, które są użytkowane przez mieszkańców i turystów odwiedzających Kotlinę Jeleniogórską. Częste zmiany poziomu wody, nieregularne koryto rzeki oraz naturalnie zarośnięte brzegi, sprzyjają zatrzymywaniu się i gromadzeniu śmieci. 

Cel akcji: Głównym celem akcji, jest uporządkowanie wyjątkowo urokliwej trasy spacerowej, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi mieszkańców na problem zalegających wzdłuż rzek i terenów rekreacyjnych śmieci. Niestety, odpady znalazły się w tych miejscach z powodu niewłaściwego postępiania ludzi. Akcja łączy edukację z działaniami praktycznymi, tak aby rozwijać świadomość ekologiczną mieszkańców oraz umożliwić wypracowanie i utrwalenie odpowiednich zachowań i nawyków w zakresie gospodarowania odpadami. 

Uczestnicy:

 • Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra
 • Miasto Jelenia Góra
 • Gmina Jeżów Sudecki
 • Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
 • Związek Gmin Karkonoskich
 • Areszt Śledczy w Jeleniej Górze
 • Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze 
 • Straż Miejska w Jeleniej Górze
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze 
 • Dolnośląski WOPR Oddział Jelenia Góra
 • Grupa Karkonoska GOPR
 • Koło Łowieckie Muflon
 • Polski Związek Wędkarski w Jeleniej Górze
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE 
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 • Tauron Ekoenergia sp. z.o.o
 • Stowarzyszenie "Jeleniogórska Promenada Bobru"

 

 • Gościniec Perła Zachodu

11

 

 

Kalendarz FB