Zrób porządki i oddaj odpady problemowe. Rusza mobilny PSZOK!

 

 

W kwietniu i maju przeprowadzona zostanie kolejna mobilna zbiórka odpadów problemowych takich jak farby, rozpuszczalniki, detergenty, oleje, urządzenia elektryczne oraz wiele innych.

Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wyrusza na ulice miasta po zimowej przerwie. Jest to okazja dla mieszkańców Jeleniej Góry do bezpłatnego i legalnego oddania odpadów problemowych.

 

data

godziny

ulica

dokładna lokalizacja

06.04.2019

10:00 – 13:00

plac Kombatantów

parking przy kościele

13.04.2019

10:00 – 13:00

ul. Kiepury

plac przy pętli autobusowej

27.04.2019

10:00 – 13:00

ul. Mickiewicza

parking obok Parku na Wzgórzu Kościuszki

11.05.2019

10:00 – 13:00

ul. Spółdzielcza

przy budynku Spółdzielcza 29

18.05.2019

10:00 – 13:00

Osiedle Robotnicze

przy budynku Os. Robotnicze 61

25.05.2019

10:00 – 13:00

ul. Zjednoczenia Narodowego/Przechodnia

zajazd na wysokości nr Zjednoczenia Narodowego 54

 

Akcja prowadzona jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

 

W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są frakcje odpadów komunalnych, powstających na terenie Miasta Jelenia Góra m.in.:

- leki,

- farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze,

- opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin,

- kwasy, alkalia, rozpuszczalniki,

- detergenty,

- oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe,

- baterie i akumulatory,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

- urządzenia zawierające freony,

- lampy fluorescencyjne,

- opady zawierające rtęć,

- oleje i tłuszcze jadalne.

 

Aby skorzystać z mobilnego PSZOKa właściciel nieruchomości winien okazać dokument potwierdzający dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra np. kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu lokalu, zawiadomienia o wysokości opłat za lokal.

 

Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.

 

Mobilny PSZOK funkcjonuje od kwietnia do października. Kolejne terminy zbiórek będą publikowane na stronie Miasta Jelenia Góra oraz na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp z o.o.

 

Galeria: 

 

Kalendarz FB