Strażnik miejski podczas interwencji w Parku Norweskim.

Autor: redakcja UMJG

21.9.2020 - 8:43

Nie bądźmy obojętni

Strażnicy Miejscy interweniowali w sprawie bezdomnego mężczyzny, który od kilku dni spał przy wałach na skraju Parku Norweskiego. Mężczyźnie groziła hipotermia.

Patrolujący rejon Cieplic zastali na skraju Parku Norweskiego śpiącego na ziemi bezdomnego mężczyznę, znanego już z wcześniejszych interwencji. Ponieważ stan zdrowia bezdomnego wskazywał na możliwą hipotermię, wezwano na miejsce pogotowie ratunkowe oraz pracowników MOPS-u, w celu udzielenia mu pomocy medycznej i socjalnej. Po wstępnym badaniu podjęto decyzję o zabraniu mężczyzny do szpitala. Nagromadzone w tym miejscu nieczystości uprzątnęli pracownicy MPGK. Bezdomny zgodził się także na przyjęcie pomocy zaoferowanej przez pracowników MOPS-u. To dobra wiadomość, gdyż strażnicy miejscy współpracujący z pracownikami MOPS-u często spotykają się z odmową przyjęcia takiej pomocy.

Mieszkańcy, którzy mają informację o osobach bezdomnych, nocujących na podwórkach, mogą zgłaszać to Straży Miejskiej, tel. 75 75 251 62.

Galeria
Image
Image